+359 888 342 734; +359 899 594 164

Нестандартната, но доказано здрава и уникална по рода си сеизмично устойчива конструкция, може да бъде монтирана на всякакви терени и наклони. Изключително малкото количество електроенергия, нужна за охлаждане и отопление, я прави независима. С инсталирането на минимални мощности на възобнобновяеми източници може лесно да се постигне пълната независимост.

Subscribe
Weekly newsletter

Weekly newsletter