+359 888 342 734; +359 899 594 164

Дървесината е важен конструктивен материал още откакто хората са започнали да си строят подслони и остава с широка употреба и днес. В средновековна Европа предпочитаният дървен материал в строителството е дъбът, от който се изработват греди, стени, врати и подове.

В много части на света и днес новите жилищни сгради имат скелетна дървена конструкция. Все по-голямо значение в строителството придобива използването на индустриална дървесина, която се използва както в жилищни, така и в бизнес сгради, като конструктивен и декоративен материал. Дори и в сгради от друг основен материал, дървесината често присъства като покривни конструкции, врати и техните каси или облицовка. Тя често се използва в кофражите за изливане на бетон. Друго широко приложение на дървения материал в сградите е като подова настилка – пряко или във вид на производни продукти.

Дъбът често е няколко стотин годишен и може да достигне височина до 50 метра. Дървото се характеризира с тънка беловина в сиво-бял цвят и сърцевина, оцветена в жълто-кафяво до средно кафяво, която потъмнява значително с времето. Дървесината на дъба има кръглопорест строеж.Съществува рязка граница между съдовете в ранната и късна дървесина.Широките сърцевинни лъчи са ясно очертани. Това дърво е много устойчиво на механичен стрес , има добра плътност (690 кг/м3) и стабилност. Дъбовото дърво съхне бавно. Това означава, че изкуствено сушене трябва да се извършва внимателно, за да се избегне напукване и деформиране . Може да се обработва лесно с повечето инструменти и машини, може да се разделя лесно и е много подходящо за използване като фурнир. Дъбовата дървесина има голяма якост, трайност и е непропусклива за течности. Тя има хубав цвят и красива структура и е особено ценен материал.

Subscribe
Weekly newsletter

Weekly newsletter