+359 888 342 734; +359 899 594 164

Защо трябва да изберете нас – DMD Build да ви построим пасивна къща?

Стандартът “пасивна къща” представлява, енергоспестяваща къща с висока степен на жилищен комфорт при изключително ниска консумация на енергия. Името „пасивна“ се дължи на факта, че къщата няма нужда от активни отоплителни и охладителни системи. Нашите къщи освен с качество и цена, се отличават от останалите с това, че пасивните къщи построени от нас, получават сертификат за енергийна ефективност, издаден по реда на Закона за енергийната ефективност, които в съществуващото състояние на сградата удостоверяват, че са постигнати техническите изисквания за „сграда с близко до нулево потребление на енергия“ по смисъла на § 1, т. 28 от допълнителните разпоредби на Закона за енергийната ефективност и са освободени от данък върху недвижимите имоти – за срок 10 години, считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата. Информацията за това, може да прочетете в интернет на страницата на Министерството на финансите на адрес: https://www.minfin.bg/bg/778

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe
Weekly newsletter

Weekly newsletter