+359 888 342 734; +359 899 594 164

Нека разгледаме темата „предимства и недостатъци на сглобяемите и монолитни къщи“, като под „сглобяеми“ разбираме „Енергоспестяващи или пасивни“. Трябва да се отбележи факта, че при качествено изпълнение с добри строителни материали и утвърдена строителна фирма и при двата варианта резултатите ще бъдат повече от задоволителни. От изключителна важност е третият фактор, а именно проект, който да е изработен от истински професионалисти, защото живота на една къща не започва на строителната площадка, а в офиса на проектанта.

Сеизмичната устойчивост на къщите с дървената конструкция и монолитните къщи:

В строителството бетона се е наложил като универсален и много полезен материал, но наред с положителните му строителни черти той притежава и редица недостатъци. Едни от най характерните му недостатъци, е голямото му собствено тегло и малка здравина на усукване. Това оказва доста негативно влияние върху сеизмично устойчивите му свойства. Именно затова сглобяемите къщи по отношение са сеизмично по-устойчиви от монолитните им събратя.

Хигроскопичността е друга отрицателна черта на бетона, която също е необходимо да отбележим. Този негов недостатък се проявява най-често при наличие на ниски подпочвени води или при придошла водна маса вследствие на определени природни явления. За да се застраховаме е необходимо при изграждането на фундамента на една къща независимо дали тя е сглобяема или монолитна да положим полиетиленов найлон преди изливането на плочата. Това се прави с идеята да се предотврати избиването на вода на пода.

Сглобяемите къщи са с много по-добри топлоизолационни свойства от монолитните. Всички материали влагани при строителството им са с много по-добри топлоизолационни показатели отколкото при монолитните. Една тухлено-бетона къща се затопля много по-бавно отколкото сглобяемата такава. Това е породено от голямата топлопроводимост на бетона. Затова поддържането на оптимална температура би струвало по-скъпо при монолитната къща отколкото при сглобяемата. Тук говорим за сглобяеми къщи с дървена конструкция, защото ако къщата е с метална конструкция метала също е много добър проводник на топлина. Въпреки тези недостатъци ако човек реши неговата монолитна къща да бъде добре топлоизолирана това може да стане с влагането на достатъчно топлоизолация на външните стени.

Опасност от увреждане на дървената конструкция от плесени и дървояди – този недостатък се елиминира с импрегнирането на дървения материал преди действителното изграждане на къщата.

Цената на сглобяемата къща е по-ниска от тази на монолитната, заради няколко пъти по- бързото строителство, което води от своя страна по-ниски разходи за труд.

     Колко е живота на двата вида къщи?

Ескплоатационния срок на всяка сграда зависи от качеството на материалите и изпълнението й, както и от нейната поддържка. Има сглобяеми къщи на над 100 години. При правилна експлоатация животът им е колкото на монолитното строителство.

     Обобщение за енергоспестяващи и пасивни къщи:

1. Изработват се от екологично чисти материали;

2. Изграждането им е в пъти по – бързо от това на монолитното строителство;

3. Притежават добра топлоизолация, което ги прави силно енергийно ефективни;

4. Добра шумоизолация;

5. Предлагат се многообразни, модерни архитектурни решения;

6. Устойчиви са на земетресения и свлачища;

7. Бърза и лесна реконструкция на вътрешните помещения;

8. По – евтини са от монолитните сгради;

9. Няма мокри процеси и се избягва образуването на конденз;

10. Дървото е дишащ материал – при високо ниво на влажността в къщата, дървесината абсорбира част от нея. Когато нивата спаднат дървото започва да отдава обратно влажността за постигане на оптимален баланс;

11. Сглобяемите къщи са по – леки и могат да бъдат изградени на места, където монолитното строителство е невъзможно;

12. Получавате 5 до 9 % повече използваема жилищна площ, което се дължи на тънките стени;

13. Инвестиция, която започва да се връща, още на следващия ден!

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe
Weekly newsletter

Weekly newsletter