+359 888 342 734; +359 899 594 164

Всяка къща е построена върху основа, но не всяка къща е построена върху една и съща основа – някои са по-здрави, докато други са по-достъпни. Видовете основи варират в зависимост от използваните материали и дълбочини.

Някои материали са често срещани, като бетона, докато камъкът и дървото са били използвани в по-старите домове. Използваният тип основа на дома се основава на дизайна на къщата, географското местоположение и климата, условията на почвата и влагата и бюджета на проекта.

Най-голямо приложение намират ивичните основи и настилки от армиран бетон, както и така наречените двойно армирани фундаментни настили и плочи върху добре уплътнена основа. Използват се и единичните основи, свързани с обща дървена или метална рамка, както и зидани основи с бетонни блокчета и камъни.

Доказано предимство е на страната на армираните ивични бетонни фундаменти. При правилно изпълнение при тях неизбежното слягане в годините може да сведе до 2-3 см. Заради общата скара и достатъчна дълбочина на фундиране, слягането при този тип основа е общо за цялата къща.

Недостатъка при бетонните фундаменти е високата цена. Нуждата кофраж и допълнителна механизация оскъпяват процеца, но в повечето случай са единствено решение за здрава и сеизмично устойчива основа.

DMD Build

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe
Weekly newsletter

Weekly newsletter