+359 888 342 734; +359 899 594 164

Системите за подово отопление могат да се използват както за основно, така и за комфортно отопление. Когато предназначението на системата е основно отопление, тя може да е единствената отоплителна система. Основното отопление е проектирано да покрие всички топлинни загуби и да предостави цялостно решение за отопление, докато комфортното отопление е проектирано да предостави топъл и приятен под.

Предимства

 • Комфорт и уют във Вашия дом
 • Приятно топъл под, съчетан с комфортна температура на въздуха
 • Равномерно разпределена температура в помещението
 • Няма въздушни течения и шум
 • Не подлежи на износване и остаряване, не се нуждае от поддръжка
 • Може да се инсталира под всякакъв тип подови настилки
 • Невидима отоплителна система
 • Отопление с малка инвестиция, но с голям коефициент на полезно действие

Монтаж

 • За комфортно отопление необходима инсталирана мощност 150 W/m2
 • За основно отопление необходима инсталирана мощност 180 – 200 W/m2
 • За подово отопление под дървен под необходима инсталирана мощност 100 W/m2
 • За подово отопление в под на енергоспестяваща къща от DMD Build необходима инсталирана мощност 60-80 W/m2

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe
Weekly newsletter

Weekly newsletter