+359 888 342 734; +359 899 594 164
Защо трябва да изберете нас – DMD Build да ви построим пасивна къща?
Стандартът “пасивна къща” представлява, енергоспестяваща къща с висока степен на жилищен комфорт при изключително ниска консумация на енергия. Името „пасивна“ се дължи на факта, че къщата няма нужда от активни отоплителни и охладителни системи. Нашите къщи освен с качество и цена, се отличават от останалите с това, че пасивните къщи построени от нас, получават сертификат за енергийна ефективност, издаден по реда на Закона за енергийната ефективност, които в съществуващото състояние на сградата удостоверяват, че са постигнати техническите изисквания за „сграда с близко до нулево потребление на енергия“ по смисъла на § 1, т. 28 от допълнителните разпоредби на Закона за енергийната ефективност и са освободени от данък върху недвижимите имоти – за срок 10 години, считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата. Информацията за това, може да прочетете в интернет на страницата на Министерството на финансите на адрес: https://www.minfin.bg/bg/778

Идеята за създаването на такива къщи е породена от всеобщата нужда за ниска консумация на енергия. Стандартът „пасивна къща” определя норма за специфично годишно потребление за отопление (15 kWh/m2) и комплекс от препоръчителни стойности за параметрите на основните елементи на сградата. Стремежът е общото крайно годишно потребление на енергия за отопление, битова гореща вода и домакински електроуреди да се сведе под 42 kWh/m2. Това е най-малко 4 пъти по-малко от специфичното потребление на енергия в новите сгради, проектирани според сега прилаганите стандарти в цяла Европа.

Концепцията „Пасивна къща” изразява определен подход към проектирането и строителството, на основата на който е създаден стандарт под същото наименование. Тя получава това наименование от основателя на едноименния институт в Дармщат от проф. Д-р. Волфганг Файст, като в основата й стои целта пасивните топлопритоци, доставяни чрез проникващата отвън през прозорците слънчева радиация и топлинните печалби от вътрешността на сградата, осигурявани от домакинските уреди и обитателите, да са в основни линии достатъчни за поддържането на комфортна стайна температура през целия отоплителен период. Стандартът за къща с пасивно използване на слънчевата енергия се отличава с високо равнище на комфорт, минимално потребление на енергия и нищожни разходи за отопление.

 

Основни параметри на пасивната сграда:

  • Специфична нужда от енергия за отопление по-малко  от 15 [kWh/m2] годишно.
  • Общо потребление на първична енергия на сградата за всички нужди не повече от 120 [kWh/m2] годишно.
  • Стойността за въздухонепроницаемостта, измерена чрез Blower door тест, при налягане от 50 Pa, не трябва да надвишава 0.6 [1/h].
  • Само за 10 % от времето (на използване) през годината вътрешната температура може да бъде над 25°C

 

Стандартите „Пасивна“, „Нискоенергийна“ и „Енергоспестяваща“ и техните основни параметри ни мотивираха да създадем нашата къща. Тя не само ги покрива, а дори ги подобрява. Съотношението вложени ресурси – получени резултати е доста по-добро от такива, които вече са се доказали като сгради отговарящи на стандартите.

Обобщените резултати са след три годишно изследване на наша сграда, обитавана от четиричленно семейство. Предоставените данни за консумираната електроенергия са за отопление и охлаждане на 145м2, при поддържане на постоянна температура от 24°C, с и без включена електроенергия за битови нужди. Постигнат уют с минимална ижвестиция за отоплителни уреди, без нуждата от термопомпи, котли, подови отопления и всякакви скъпи инсталации.

Потребление на първична енергия за 1 година (за отопление, вентилация, гореща вода и електроенергия за
битови нужди)
6599 kW
45,51 kW/m2
Потребление на енергия за 6 месечен отоплителен сезон (с включена консумация за гореща вода и
битови нужди)
4634 kW
31,96 kW/m2
Kонсумирана електроенергия само за отопление 2160 kW
14,9 kW/m2

Електроенергия за 1 година, kWh

  • DMD къща 145 m2
  • апартамент 78m2
Subscribe
Weekly newsletter

Weekly newsletter