+359 888 342 734; +359 899 594 164

Целулоза, хемицелулоза и лигнин са основните съставки на дървесината.Този природен материал има редица полезни качества. Освен основните си физичните свойства, като твърдост, жилавост и еластичност, дървеният материал е природно красив, лесен за обработка и с богат избор на видове. Не на последно място са важните характеристики, че дървесината е отличен изолационен материал и най-вече изключително устойчив.

Въпреки това дървеният материал трябва да бъде защитен тъй като е податлив на природно влияние – ултравиолетови лъчи от слънцето разграждат лигноцелулозата, влагата променя размерите и формата, биологичните вредители разрушават дървесината.

Методът, чрез който може да се защити дървеният материал се нарича имрегниране.

Какво представлява импрегнирането?

Това са методи за обработка на дървения материал, чрез които се повишават техническите характеристики на дървесината.  Най-основните са: влагоустойчивост, пожароустойчивост, защита против оцветяване, защита против гъби, плесени, дървояди, насекоми, термити и др.

Методите за импрегниране са:

  • Намазване
  • Пръскане, обливане
  • Потапяне, киснене
  • Автоклавна обработка

Импрегнирането под налягане се извършва в автоклав, така че чрез хидравлично налягане консервантът навлиза и се фиксира качествено в структурата да дървесината. Този метод за импрегниране е най-дълготрайната и ефикасна защита на дървения материал.

За какво е подходящ дървеният материал, който е импрегниран под налягане?

Импрегнираният под налягане дървен материал е подходящ за: навеси, беседки, парапети, греди за покрив, обшивки, декинг, челни дъски и стрехи, дървени пътеки, дървени огради, изработването на детски съоръжения, пейки, бараки, дървени мостове, декоративни елементи и изделия и др.

Обработената по този начин дървесина не е нужно да се обработва вторично с байцване и лакиране.

Защо да импрегнираме дървения материал?

Основната и задължителна защита, която трябва да се осигури на дървесината е от дърворазрушаващите насекоми, гъби и плесени.

Те се развиват в нужните им за тях условия като подходяща температура – от 10 до 40º С, достатъчно кислород и съответно хранителна среда – а имено дървесина.

Вредителите могат да нападнат както суха, така и мокра дървесина.

И най-опасните, за съжаление и най-разпространените вредители са в сухата дървесина, която е в жилищата и мебелите.

Подовите настилки от орех, дъб, ясен и разни екзотични видове дървесина също могат да бъдат нападнати. За лампериите съществува същия риск.

Сухият и полусухият дървен материал използван в селскостопански постройки и жилищни сгради, като подпори и греди също може да бъде разрушаван от биологични вредители.

Най-опасните вредители за дървесината са термитите. Те нападат всяка дървесина.

Целта е да бъдат унищожени всички вредители, както и да се защити дървения материал от последващи нападения.

По този начин се удължава срокът за съхраняване и използване на дървесината. Освен това, такъв вид химическа обработка придава на дървесината още по-добри качества.

Дървесината се импрегнира под налягане, но има и други методи, например пръскане и намазване с антисептици.

Предпазване на дървесината от запалване

За да се намали рискът от запалимост на дървесината се извършва химическа обработка с:

  • пирезот,
  • миналит,
  • амониев сулфат,
  • хромиран цинков хлорид,
  • амониев хлорид и др.

Тези химикали се разтопяват при висока температура и по този начин изолират кислорода. Излъчват газове, които не горят.

Предпазване на дървесината от влага

Импрегнирането на дървения материал се прави и с цел да се защити дървесината от гниене.

Когато има нужните условия за това – влага, подходяща температура и въздух вероятността да започне процес по загниване на дървените материали е голяма.

След обработка с подходящи химични вещества устойчивостта на дървесината към влага е много голяма. Така свойствата са значително подобрени и няма вероятност от напукване и изкривяване.

Най-често антисептиците, с които се прави такъв вид импрегниране защитават дървения материал не само от гниене, но и от каквото и да е биологично влошаване.

Дървесината е най-екологичният строителен материал. Тя е възобновяем ресурс. Професионално обработеният дървен материал е изключително устойчив. При правилно третиране може да удължим живота на дървеният материал с няколко десетилетия.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe
Weekly newsletter

Weekly newsletter